P214 Schody grzebieniowe

P214 Schody grzebieniowe | Drewno: dąb | Balustrada: drewniana